Медіація в Україні

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ

Медіація в Україні існує майже 30 років, впродовж яких підготовлено велику кількість медіаторів-практиків, накопичено багатий досвід використання медіації для врегулювання різноманітних конфліктів, а також створено потужний пул фахівців-експертів з питань медіації. Розвитку медіації не надто завадила тривала відсутність профільного закону, який врешті-решт був підготовлений за участю українських медіаторів і ухвалений 16 листопада 2021 року (Закон України “Про медіацію”).

Закон України "Про медіацію"

ЗУ “Про медіацію” є рамковим, тобто він містить основні визначення, окреслює сферу застосування, закріплює принципи медіації, визначає статус медіатора, правила проведення медіації та її правові наслідки.

Окремі норми щодо можливості примирення сторін спору шляхом медіації включено до Цивільного процесуального кодексу України, Господарського процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та деяких інших галузевих законів. Суд інформує сторони про можливості врегулювання спору шляхом медіації та зупиняє провадження у справі на час її проведення, та у разі примирення сторін може повернути до 60% сплаченого судового збору.

Медіація може проводитись для врегулювання будь-яких конфліктів (спорів), у тому числі цивільних, сімейних, трудових, господарських, адміністративних, а також у справах про адміністративні правопорушення та у кримінальних провадженнях з метою примирення потерпілого з підозрюваним (обвинуваченим).

Медіація може бути проведена до звернення до суду, третейського суду, міжнародного комерційного арбітражу або під час досудового розслідування, судового, третейського, арбітражного провадження, або під час виконання рішення суду, третейського суду чи міжнародного комерційного арбітражу.

На даний момент не передбачено обов'язковий досудовий порядок врегулювання спорів шляхом медіації, хоча робота щодо визначення категорій спорів для його впровадження вже активно проводиться.

Здійснюються заходи з впровадження присудової медіації, зокрема, відбувається пілотування присудової медіації в окремих судах.
Медіація також є однією з базових соціальних послуг, яка відповідно до Закону України “Про соціальні послуги” може безоплатно надаватися особам/сім’ям, які перебувають у складних життєвих обставинах.

Система БПД надає допомогу у забезпеченні доступу до медіації шляхом інформування про неї, а також забезпечує проведення медіації у провадженнях для неповнолітніх, які підозрюються у вчиненні кримінальних правопорушень.

Надання медіатором послуг медіації оформляється договором про проведення медіації, який може бути укладений усно або письмово.

У разі досягнення домовленості сторін укладається угода за результатами медіації. Вона має статус та обов'язковість цивільно-правового договору та може укладатися в усній або письмовій формі. У разі невиконання умов угоди за результатами медіації сторона може звернутися до суду з відповідним позовом.

За наявності судового провадження домовленості за результатами медіації щодо предмету спору можуть бути викладені у формі мирової угоди та подані на затвердження до суду. У разі затвердження судом ухвала, що містить домовленості сторін, може бути звернена до примусового виконання.

ВИМОГИ ДО МЕДІАТОРА

Медіатором може бути фізична особа, яка пройшла базову підготовку медіатора в Україні або за кордоном. Медіатором не може бути особа, яка має судимість, особа, цивільна дієздатність якої обмежена, або недієздатна особа.

Базова підготовка медіаторів здійснюється за програмою обсягом (тривалістю) не менше 90 годин навчання, у тому числі не менше 45 годин практичного навчання. Програма базової підготовки медіатора включає теоретичну підготовку і відпрацювання практичних навичок. За результатами навчання видається сертифікат, до якого додається перелік компонентів програми навчання і набутих компетентностей.

Медіатор не може виступати як представник або захисник будь-якої із сторін медіації у досудовому розслідуванні, судовому, третейському чи арбітражному провадженні. Медіатор не може бути допитаний як свідок у суді.

Закон не передбачає створення органів самоврядування медіаторів та ведення загальнодержавного реєстру медіаторів.
Об’єднання медіаторів та суб’єкти, що забезпечують проведення медіації, ведуть власні реєстри медіаторів.

Українські медіатори є професійною спільнотою, яка навіть за відсутності органів самоврядування, здатна знаходити спільні конструктивні рішення задля розвитку медіації. Зокрема, на рахунку медіаторської спільноти України - створення стандартів базової та спеціалізованої підготовки медіаторів, розробка етичних основ діяльності медіаторів, участь у законопроєктуванні, створення інструментів пошуку медіатора для населення, проведення адвокаційних кампаній щодо медіації тощо.

ОРГАНІЗАЦІЇ МЕДІАТОРІВ

УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ МЕДІАЦІЇ

Громадська спілка «Українська академія медіації» (далі УАМ) – є громадським об’єднанням зі статусом юридичної особи, що було створено в 2014 році.

НАША МІСІЯ:

Сприяння становленню та поширенню в Україні медіації та інших альтернативних способів вирішення спорів (АРС), а також підвищення рівня культури ненасильницького спілкування і злагоди в українському суспільстві. 

НАША ДІЯЛЬНІСТЬ:

у сфері практики медіації та підтримки медіаторів: відкрито кабінети медіації у судах, де громадяни  можуть безоплатно отримати кваліфіковану консультацію з питань медіації та/або  отримати послугу медіації; у рамках співпраці з Системою безоплатної правової допомоги медіатори УАМ безоплатно проводять медіації для клієнтів Системи; у рамках співпраці з системою соціальних служб для сімей, дітей та молоді медіатори УАМ безоплатно проводять медіації для осіб та сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах; організовано проведення безоплатних інтервізійних та супервізійних сесій для медіаторів;

у просвітницькій та освітній сферах: розроблено та впроваджено в освітню діяльність програму навчальної дисципліни  для здобувачів вищої освіти правничих спеціальностей “Медіація в професійній діяльності юриста” видано перший в Україні підручник з медіації для правників «Медіація в професійній діяльності юриста» та методичні рекомендації для викладачів; створено низку  просвітницьких матеріалів для різних цільових аудиторій, проведено понад 500 різноманітних просвітницьких та навчальних заходів в усіх областях України для правників та населення; створено пул тренерів медіаторів та розроблено програми підготовки та підвищення кваліфікації медіаторів;

у сфері нормотворчості:  представники УАМ брали участь у розробленні законопроєктів, в тому числі – чинного Закону України «Про медіацію», Закону “Про адміністративну процедуру”, Державного стандарту соціальної послуги медіації, Кодексу професійної етики медіатора, стандартів навчання та практики медіаторів

у сфері національної та міжнародної  співпраці з розвитку медіації: створено платформу для правників і медіаторів – щорічний міжнародний форум «Медіація і право», підтриманий Верховним Судом, Міністерством юстиції України, Міністерством соціальної політики України, Німецьким фондом IRZ, Програмою USAID “Нове правосуддя”, Проєктом ЄС “Право-Justice”, Радою Європи; реалізовано низку проєктів за підтримки міжнародних партнерів – Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) в рамках Програми «Нове правосуддя»; Канадське  бюро міжнародної освіти  в рамках проекту «Доступна та якісна правова допомога в Україні»;  Проєкт Європейського Союзу «Право-Justice»; Німецький Фонд міжнародного правового співробітництва (IRZ) та інші.

 

На даний момент УАМ у партнерстві з  ГО “Десяте квітня” реалізує Проєкт Європейського Союзу “CONSENT” направлений на  посилення ролі альтернативного вирішення спорів через комплексний підхід до розвитку АВС задля покращення доступу фізичних та юридичних осіб до правосуддя.

НАШІ ІНФОРМАЦІЙНІ  РЕСУРСИ ТА КОНТАКТИ:

www.mediation.ua 

https://web.facebook.com/mediationukraine1

https://www.linkedin.com/company/ukrainian-academy-of-mediation 

+380679411646

+380936938656Детальніше

Колаборативний центр Він-Він

Послуги медіації та HR
Детальніше

Інститут Стратегічного Розвитку та Медіаціі

Підтрика психологічна медіація конфліктологія
Детальніше

ГО "Міжнародний тренінговий центр "Школа медіації"

"Школа медіації" - це міжнародний тренінговий центр професійної підготовки медіаторів.

Центр був створений з метою розвитку культури альтернативних способів вирішення конфліктів в Україні шляхом надання професійної підготовки медіаторів на рівні кращих міжнародних стандартів. Основні напрямки діяльності МТЦ “Школа медіації”: професійне навчання та підготовка медіаторів на території України; спеціалізація медіаторів та їх супровід під час практики (супервізії, інтервізії, майстер-класи); підвищення поінформованості про медіацію на території України; підготовка і навчання медіаторів з інших країн, підтримка їх професійного розвитку та обмін досвідом; системна інтеграція в культуру компаній/команд програми «Управління конфліктами», тощо.

https://mediation-school.com

office@mediation-school.com

+38 095 276 8979 (Viber, WhatsApp, Telegram).

Детальніше

Буковинський центр медіації

Медіація, відновне правосуддя (зокрема, провайдер послуг), навчання медіаторів, консультування, інформування / адвокаційна діяльність для просування медіації, моніторинг, аналітика та наукова діяльність у сфері медіації та відновного правосуддя.
Детальніше

Громадська організація "Інститут діалогу, медіації та альтернативного вирішення спорів"

Протидія усім формам та проявам насильства, а також сприяння становленню, поширенню, використанню медіації та альтернативного вирішення спорів як ефективного підходу до вирішення та трансформації конфліктів у різних сферах життя; науково-практичне дослідження альтернативного вирішення спорів та шляхи їх впровадження у правову систему України.
Детальніше

Громадське об'єднання "Центр медіації "Простір Порозуміння"

Сприяння становленню та розвитку культури продуктивної взаємодії між людьми через поширення ненасильницьких форм комунікації, в тому числі шляхом проведення медіації, консалтингу, тренінгів та інших заходів.
Детальніше

Громадська організація "Центр медіації та арбітражу"

Сприяння запобіганню виникненню конфліктів (спорів) у майбутньому або врегулюванню спорів,

які виникають із господарських, адміністративних, а також у справах про адміністративні правопорушення та у кримінальних провадженнях з метою примирення потерпілого з підозрюваним (обвинуваченим), податкових, корпоративних, трудових, сімейних, земельних, організаційних (всередині колективу), міжособистісних та інших спорів, які виникають у сфері публічних, приватних, політичних, геополітичних , військово-технічних, культурних, управління комунальною власністю, розвитку житлово-комунального господарства, транспорту, зв’язку, будівництва, освіти, охорони здоров’я, землекористування та інших правовідносин, які можуть бути врегульовані за участю медіатора(ів) та арбітра.
Забезпечення проведення надання послуги з медіації членами Організації.
Розробка професійних та етичних стандартів медіації та встановлення контролю за
їх дотриманням членами Організації.
Сприяння професійному розвитку членів Організації, забезпечення підвищення їх
кваліфікації та обміну досвідом, проведення навчання членів.
Забезпечення ведення реєстрів передбачених Законом України «Про медіацію» та доступ до інформації стосовно медіаторів членів Організації.
Створення сприятливих умов членам Організації для здійснення альтернативних процедур врегулювання спорів.
Сприяння становленню та розвитку ринку послуг з медіації та інших альтернативних
способів врегулювання спорів в Україні.
Організації та її членів та сприяння впровадженню культури мирного вирішення
конфліктів (спорів).
Представництво медіаторів у зовнішних відносинах.
Організації, обмін досвідом та інформацією, укладення спільних меморандумів та угод про співпрацю.
Сприяння розвитку міжнародних зав’язків, імплементації міжнародних норм і
стандартів діяльності медіатора у законодавство України та положення Організації.
Здійснення професійної сертифікації та акредитації медіаторів – членів Організації.
Організація і проведення симпозіумів , конференцій , семінарів, диспутів , круглих
столів, конкурсів.
Сприяння реалізації державних, регіональних, місцевих та міжнародних програм спрямованих на розвиток інституту медіації та інших альтернативних способів вирішення спорів в Україні тощо.
Видання та поширення інформаційних, презентаційних матеріалів та
спеціалізованої літератури.
Надання методологічної, консультативної, експертної та інформаційної підтримки
органами державної влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовим і
службовими особами, організаціями, установами, підприємствами незалежно від форм власності, об’єднаннями громадян та міжнародними організаціями.
Методична та практична допомога у підготовці та проведенні громадських слухань у містах, селах і селищах України

chekhovaolga24@gmail.com

 

Детальніше

Громадська організація "Центр медіації та діалогу"

Ми - організація медіаторів, яка популяризує культуру якісної комунікації задля формування екологічних відносин між людьми.

Місія: поширювати культуру якісної комунікації в суспільстві через медіацію та діалог.

Візія: ми бачимо суспільство, люди в якому ефективно комунікують та сприймають конфлікт, як можливість для якісних змін. 

http://mediation-center.tilda.ws/

melnichukj@ukr.net

Детальніше

ГО "Асоціація Сімейних Медіаторів України"

Асоціація Сімейних Медіаторів України – неприбуткова громадська організація, створена у січні 2019 року.

Спираючись на міжнародний досвід, ГО АСМУ працює над досягненням наступних цілей:

Забезпечення високого рівня надання послуги сімейної медіації на всій території України, шляхом акредитації та стандартизації практики і навчання сімейної медіації.

Забезпечення сімейних медіаторів підтримкою у їхньому прагненні до розвитку та професіоналізації шляхом надання супервізійної, інтервізійної, інформаційної та іншої підтримки.

Популяризація медіації як ефективного мирного методу врегулювання сімейних спорів. Наша велика Мрія – щоб про сімейну медіацію знав кожен українець.

Згуртування та об’єднання зусиль сімейних медіаторів різних регіонів України з метою поширення цінностей та практики врегулювання спорів за допомогою сімейної медіації.

МІСІЯ – згуртування і підтримка сімейних медіаторів в постійному підвищенні професіоналізму для розвитку сімейної медіації в Україні та зміцнення нашого суспільства.

http://afmu.org.ua

afmu.org@gmail.com

Детальніше

Український Центр Медіації (УЦМ)

"Український центр медіації (УЦМ) започаткований при Києво-Могилянській Бізнес Школі

з метою створення інституції, яка б стала рушійною силою для розвитку альтернативних способів вирішення спорів в Україні шляхом проведення навчання і надання послуг дійсно незалежних медіаторів.

Ми пропонуємо:
Навчання медіації і переговорам
Послуги з медіації, підготовки до переговорів
Консультаційні послуги”

https://ukrmediation.com.ua/ua

https://www.facebook.com/UkrainianMediationCenter

Детальніше

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ “НАЦІОНАЛЬНА АСОЦІАЦІЯ МЕДІАТОРІВ УКРАЇНИ”

ГО «Національна асоціація медіаторів України» (НАМУ) – це неурядове та неприбуткове об’єднання фахівців у сфері медіації та вирішення конфліктів, які розуміють цінність спільних зусиль у розвитку своєї професійної сфери.

Місія НАМУ полягає у формуванні системного, структурованого, сталого та усвідомленого запиту на медіацію в Україні, відповіддю на який є відповідна пропозиція професійної спільноти медіаторів щодо доступу до якісних послуг. НАМУ об’єднує понад 170 медіаторів з усіх регіонів України, мережа партнерів налічує 37 організацій. Спільно з партнерами НАМУ розробив Кодекс професійної етики медіаторів, Основні принципи навчання базовим медіаторським навичкам медіатора , Навчальний курс з медіації для суддів та Рекомендації для медіаторів щодо підготовки та проведення онлайн-медіації. Представники НАМУ беруть участь у процесах законодавчого регулювання медіації, зокрема, у розробці та впровадженні Закону України «Про медіацію», Державного стандарту медіації як соціальної послуги, а також регулярно беруть участь у зустрічах з політиками України, різних державних та міжнародних органів.

https://namu.com.ua/ua/

www.facebook.com/NAMUkraine

https://t.me/namuofficial

https://www.youtube.com/channel/UCapOGoM4OMsF_46a5vhby_g/featured

Детальніше

Товариство з обмеженою відповідальністю "Група комерційної медіації"

Надання послуг з медіації, проведення тренінгових заходів
Детальніше

ГО "Ліга медіаторів України"

ГO «Ліга Медіаторів України» створена у грудні 2017 року для того, щоб розвивати та популярізовувати сімейну медіацію як мирний спосіб вирішення конфліктів.

До нас звертаються для вирішення:

Сімейних суперечок і конфліктів перед, під час або після розлучення;

Конфліктів взаємин між подружжям, батьками і дітьми, іншими родичами;

Питань опіки і позбавлення батьківських прав;

Конфліктів у прийомних сім’ях між усиновленими дітьми та іншими членами сім’ї;

Спадкових спорів, тощо.

http://limu.org.ua

https://www.facebook.com/UkrainianMediationLeague

limu.ukraine@gmail.com

Детальніше

Львівський центр медіації

Львівський центр медіації – це громадська організація, створена у 2015 році та спрямована на поширення культури медіації та надання послуг з медіації.

Діяльність членів Центру грунтується на засадах конфіденційності, доступності, неупередженості та професійності медіатора. Основними напрямками діяльності Центру є інформування про культуру медіації та переваги затосування такого способу вирішення конфліктів, створення платформи для комунікації медіаторів та підвищення кваліфікації. Крім того, Центр проводить багато неформальних заходів, спрямованих на формування потужної та ефективної спільноти. До команди Центру належить 14 членів, сертифікованих медіаторів, які практикують у різних сферах, зокрема сімейній, бізнес відносин, адміністративних тощо. Протягом 8 років діяльності Центру було проведено близько ста безоплатних заходів для поширення інформації про медіацію, низку майстер-класів для медіаторів та юристів, а також 5 масштабних Форуми – події міжнародного рівня спрямованої на формування медіаційної спільноти та підвищення кваліфікації медіаторів. Окрім того, в межах діяльності центру проводимо багато тренінгів з ефективної комунікації, емоційної компетентності, переговорних технік тощо.

https://mediation.lviv.ua

mediation.lviv@gmail.com

 

Детальніше

ПРОЕКТИ ТА ІНІЦІАТИВИ
ЩОДО МЕДІАЦІЇ В УКРАЇНІ

Проєкт ЄС “CONSENT: підвищення в Україні ролі альтернативного вирішення спорів з фокусом на медіацію”

реалізується ГС “Українська академія медіації” у партнерстві з ГО “Десяте квітня” за фінансової підтримки Європейського Союзу

Строк реалізації: 2022-2025 рр.

Загальна мета Проєкту – посилення ролі альтернативного вирішення спорів (далі АВС) задля:

  • покращення доступу фізичних та юридичних осіб до правосуддя
  • ефективного вирішення різноманітних конфліктів та правових спорів
  • оптимізації соціального партнерства між організаціями громадянського суспільства, структурами бізнесу та держави 

Основні напрямки діяльності:

  • удосконалення законодавчої та інституційної бази для альтернативного врегулювання спорів
  • покращення доступності та якості медіації та інших АВС
  • формування культури ненасильницького вирішення спорів в українському суспільстві
  • підтримка населення України у воєнний та післявоєнний період

Детальніше про проєкт за посиланням: 

https://mediation.ua/projekty/consent

https://web.facebook.com/mediationukraine1

+380936938656

+380679411646

 

Детальніше

Проєкт «Сімейна медіація в період війни»

реалізується ГО «Ліга медіаторів України»

Внаслідок повномасштабного вторгнення російських військ в Україну велика кількість людей була змушена покинути свої домівки і знайти притулок в інших регіонах України та інших країнах. Українці втратили домівку, спокій, добробут і впевненість у завтрашньому дні.

За прогнозами Міністерства охорони здоров’я України, близько 15 мільйонів українців потребуватимуть психологічної підтримки через травматичний досвід війни, багато з яких уже зараз її потребують.

Страх і травми, пов’язані з триваючою війною поєднуються зі крихкістю сімейних відносин. І хоча гнів є способом для виживання у небезпечних умовах, він також призводить до руйнування стосунків. Все це є причиною багатьох сімейних конфліктів через порушення комунікації, зростання психологічного та фізичного насильства, що супроводжується відчуженням, замкнутістю та самотністю. Такий стан людей не дає можливості почути і зрозуміти потреби один одного, тому єдиним виходом для збереження себе багато хто вбачає у руйнуванні стосунків, не враховуючи потреби дітей або інших вразливих членів родини.

Для того, щоб допомогти собі та своїй сім’ї впоратися з кризою і знайти порозуміння і взаємоприйнятне рішення щодо будь-якого спірного питання, ви можете звернутися за допомогою до фахівців нашої організації, які працюють із сімейними конфліктами вже багато років.

Сімейні медіатори ГО «Ліга медіаторів України» розуміючи складність та особливості конфліктів, що виникають в наслідок війни, організували онлайн проект доступу до сімейної медіації для всіх громадян України незалежно від їх місця перебування. Наші медіатори готові надавати послугу медіації (посередництво в конфліктах) всім, хто потребує допомоги у мирному вирішені конфліктів на умовах pro bono або за donation.

Запит на отримання послуги медіації можна оформити за вказаним посиланням: https://forms.gle/srWiPQyxFGdP3ihC6

Додаткову інформацію про сімейну медіацію, нашу організацію та фахівців можна отримати на сайті http://limu.org.ua

Детальніше

Проєкт “Посилення спроможності спільноти медіаторів до формування в Україні критеріїв якості послуг з вирішення спорів” за підтримки The Matra Programme Королівства Нідерланди.

Реалізується НАМУ з серпня 2020 року.

Проєкт було розраховано на 1,5 роки, але пандемія, а зараз воєнна агресія РФ внесли зміни у попередні плани. Проєкт спрямований на такі ключові завдання:

1. Дослідження потреб громадян у послугах медіації, потреб та можливостей замовників і надавачів послуг медіації, викликів у створенні механізмів впровадження медіації на практиці.

2. Об’єднання зусиль Уряду та спільноти медіаторів у розробці та просуванні політик щодо інституціоналізації медіації, узгодження стратегій впровадження медіації, зокрема інтеграції професійних етичних стандартів медіаторів, шляхом формування робочої групи та спільного напрацювання відповідних політик і рекомендацій.

3. Підвищення рівня підготовки тренерів-медіаторів шляхом створення курсу з професійної етики, який би інтегрував кращі практики медіації та навчання медіаторів в Україні та за кордоном, для чого будуть залучені представники Міжнародного інституту медіації (Нідерланди).

4. Широке інформування про особливості та переваги медіації, а також етичні засади діяльності медіаторів, що буде втілено шляхом розробки загальнодоступного онлайн курсу, який інтегруватиме напрацювання робочої групи.

Медіатори-члени робочої групи з впровадження механізму медіації, враховуючи попередній досвід, новітні умови, створені прийняттям Закону “Про медіацію”, мають на меті розібратись, які перешкоди стоять на шляху широкого запровадження медіації в Україні, як їх подолати та зробити запровадження медіації реальним, системним і невідворотнім. Розпочато напрацювання переліку та основних принципів, концептів політик щодо інституціоналізації медіації та інтеграції професійних етичних стандартів медіаторів у взаємодію з державою. Зконтактувати з нами щодо цього проєкту можна за електронною адресою mailto:namu.projectmatra@gmail.com.

Детальніше