Про медіацію

Що таке медіація?

Медіація - це переговори сторін конфлікту задля вироблення взаємоприйнятного рішення конфліктної ситуації, які відбуваються за допомогою та з підтримкою медіатора.

Процедура медіації включає підготовчі заходи та спільні або індивідуальні зустрічі сторін конфлікту з медіатором. За потреби може бути обрано найзручніший для сторін формат та темп проходження процедури, що вигідно відрізняє медіацію від судового розгляду. За домовленістю сторін та медіатора медіація може проходити оффлайн (очно) або онлайн. До участі в медіації можуть бути залучені фахівці та експерти.

Медіація не позбавляє сторін конфлікту (спору) права на звернення до суду, водночас ця процедура має відчутні переваги перед судовим розглядом.

Правові засади та порядок проведення медіації в Україні як позасудової процедури врегулювання конфлікту (спору), принципи медіації, статус медіатора, вимоги до його підготовки та інші питання, пов’язані з цією процедурою, визначаються Законом України “Про медіацію” від 16 листопада 2021 року № 1875-IX

Які основні переваги та особливості медіації?

ДОБРОВІЛЬНІСТЬ УЧАСТІ В МЕДІАЦІЇ

Сторони самостійно приймають рішення про доцільність участі в медіації та в будь-який момент можуть вийти з процедури

КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

Все, що обговорюється під час медіації, не підлягає розголошенню. Це дозволяє уникнути оприлюднення як деталей конфлікту, так і самого факту його наявності. Медіатор не може бути допитаний як свідок щодо інформації, отриманої ним у ході медіації

ЕКОНОМІЯ КОШТІВ

Оплата послуг медіатора зазвичай є меншою, ніж судові витрати. В окремих випадках медіація може проводитися безкоштовно

ЕКОНОМІЯ ЧАСУ

Конфлікт вирішується за допомогою медіації набагато швидше, ніж триває судовий розгляд (який може включати кілька інстанцій)

ВІЛЬНЕ РОЗПОРЯДЖЕННЯ СВОЇМ ЧАСОМ

Сторони спільно з медіатором встановлюють порядок зустрічей і тому не прив’язані до розкладу роботи суду

ЗНЯТТЯ ЕМОЦІЙНОГО НАПРУЖЕННЯ

Переговори за участю медіатора дозволяють мінімізувати рівень стресу, викликаного конфліктом, і не тільки зберегти, але й відновити фізичні та психологічні ресурси особистості

ЗБЕРЕЖЕННЯ СТОСУНКІВ

Спільна робота над вирішенням конфліктної ситуації дозволяє сторонам зберегти, відновити, а інколи й розширити та поглибити взаємовідносини

САМОВИЗНАЧЕННЯ ТА РІВНІСТЬ ПРАВ СТОРІН МЕДІАЦІЇ

Сторони самостійно виробляють та приймають взаємоприйнятне рішення про шляхи виходу із конфліктної ситуації на відміну від суду, який приймає обов'язкове для сторін рішення, орієнтуючись виключно на норми закону

ДОБРОВІЛЬНЕ ВИКОНАННЯ РІШЕННЯ

Спільно напрацьовані у ході медіації домовленості підвищують вірогідність добровільного виконання сторонами медіації прийнятого ними рішення

МЕДІАЦІЯ Є ШИРШОЮ ЗА СУДОВИЙ РОЗГЛЯД

Конфліктна ситуація може включати такі аспекти, які не можна вирішити за допомогою суду. Або у ході переговорів з'являються нові важливі для сторін теми, які не можуть бути винесені на судовий розгляд. Медіація дозволяє як обговорення таких тем, так і досягнення домовленостей, які краще враховують інтереси та потреби сторін, ніж можливе судове рішення

Хто такий медіатор і якою є його роль?

Медіатор — спеціально підготовлений нейтральний, незалежний, неупереджений переговорник, який проводить процедуру медіації. Медіатором може бути фізична особа, яка пройшла базову підготовку медіатора в Україні або за кордоном.

Базова підготовка медіаторів здійснюється за програмою обсягом (тривалістю) не менше 90 годин навчання, у тому числі не менше 45 годин практичного навчання. Підготовка медіаторів, крім базової, може включати спеціалізовану підготовку. Після проходження базової та/або спеціалізованої підготовки та підтвердження набутих компетентностей видається відповідний сертифікат.

Що робить медіатор?


  • створює сприятливі умови для переговорів
  • налагоджує спілкування та порозуміння сторін медіації
  • сприяє виявленню інтересів та потреб сторін медіації
  • організовує спільну роботу сторін медіації над пошуком взаємоприйнятного рішення
  • керує процедурою медіації та послідовно проводить сторони через стадії медіації
  • послаблює емоційне напруження сторін медіації
  • допомагає перевірити вироблені сторонами домовленості на реалістичність їх виконання
  • інформує щодо порядку проведення медіації та фіксування її результатів

Медіатор не приймає рішення щодо суті конфлікту і навіть не надає сторонам медіації поради щодо такого рішення.
Медіатор має право надавати сторонам медіації консультації та рекомендації виключно щодо порядку проведення медіації та фіксування її результатів.