Республіка Сербія

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ

Перший Закон про медіацію був прийнятий у 2005 році, але він не дав результатів. Другий закон – Закон про медіацію у вирішенні спорів, – був прийнятий у 2014 році. Зараз готується новий Закон про медіацію. Закони, які дозволяють застосовувати медіацію в інших спорах: Закон про цивільне судочинство, Закон про мирне вирішення трудових спорів, Закон про запобігання насильству на роботі, Закон про захист прав споживачів, Закон про заборону дискримінації, Закон про соціальний захист, Закон про страхування, Закон про працю, Закон про безоплатну правову допомогу, Закон про стягнення та забезпечення, Закон про захист прав користувачів фінансових послуг, Закон про банкрутство, Закон про сім’ю, Закон про кримінальне судочинство, Закон про добровільну фінансову реструктуризацію і т.д.

Обов’язку застосування медіації немає за винятком спорів у сфері захисту прав споживачів, трудових спорів і мобінгу. Незважаючи на всі переваги медіації в порівнянні з судочинством, вона не набула широкого застосування в рамках судової системи. Саме тому було прийнято Закон про внесення змін і доповнень до Закону про судовий збір (далі – Закон), який набув чинності 1 січня 2019 року. Зміни, внесені цим Законом, стосуються медіації та судового збору, а саме звільнення від сплати судового збору у цивільному процесі, якщо спір вирішується шляхом медіації.

Всі ці зміни мають на меті зменшити навантаження на суди, популяризувати альтернативні способи вирішення спорів та заохотити сторони до вирішення конфліктів мирним шляхом до проведення першого засідання з розгляду справи по суті, оскільки тоді вони звільняються від обов’язку сплачувати судовий збір.

Угода та письмовий договір з фактичних питань

Насамкінець, коли мова йдеться про медіацію, варто зазначити, що в рамках медіації сторони спору можуть досягнути:

- угоду про врегулювання їхніх спірних відносин (яка, якщо сторони домовляться про це, тобто якщо вона містить застереження про можливість виконання та якщо підписи сторін і медіатора засвідчені нотаріусом, може мати силу виконавчого документа, іншими словами – остаточного судового рішення) або

- письмовий договір з фактичних питань, який не можна буде оскаржити в судовому чи іншому провадженні (що значно прискорює таке провадження, а також впливає на зменшення витрат).

Звичайно, залишається очікувати на судову практику з цього питання.
Угода (договір), досягнута в результаті медіації, яка має відповідні підписи та яка є нотаріально засвідчена, має силу виконавчого документа.

ВИМОГИ ДО МЕДІАТОРА

Для того, щоб виконувати функції медіатора, особа має відповідати наступним критеріям:

1) медіація є для неї комерційно вигідною;
2) є громадянином Республіки Сербія;
3) закінчила базове навчання медіаторів;
4) має вищу освіту;
5) не засуджувалась до безумовного покарання у виді позбавлення волі за вчинення кримінального правопорушення, яке робить її непридатною для здійснення діяльності з медіації;
6) має ліцензію на проведення медіації;
7) зареєстрована в Реєстрі медіаторів.

У певних сферах законодавство може передбачати спеціальні умови для проведення медіації (наприклад, у спорах в сфері захисту прав споживачів, де, відповідно до умов, встановлених Міністерством торгівлі, медіатор повинен закінчити юридичний факультет перед включенням до списку Органів медіації у споживчих спорах).

В рамках міжнародної медіації та медіації в транскордонних спорах медіатором може виступати громадянин іноземної держави за умови, що він має право займатися медіацією в іншій країні на умовах взаємності.

Медіатором також може бути громадянин держави-члена ЄС за умови, що він має право здійснювати медіацію в державі-члені ЄС.

Судді можуть займатися медіацією виключно в неробочий час і без винагороди.

Для офіційного виконання функції медіатора така особа повинна мати ліцензію на здійснення медіації, видану Міністерством юстиції, та бути зареєстрованою в Реєстрі медіаторів Міністерства юстиції.

Також, є Реєстр суб’єктів надання безоплатної правової допомоги та супроводу. Так, медіатори зареєстровані як суб’єкти надання безоплатної правової підтримки, а третіми зареєстрованими посередниками є так звані «Органи» з мирного вирішення споживчих спорів. Для того, аби бути внесеним в цей Реєстр, медіатор має закінчити юридичний факультет. Внесення в Реєстр здійснюється Міністерством зовнішньої та внутрішньої торгівлі.

ОРГАНІЗАЦІЇ МЕДІАТОРІВ

Асоціація членів Міжнародного бізнес-інституту переговорів та медіації – IBINAM. ЖУРНАЛ «МЕДІАТОР»

Ця організація надає інформацію про медіацію. Головна мета – інформування громадян та суспільства щодо медіації та її користь.

Зв’язок та обмін досвідом з медіаторами з інших країн, організація конференцій, конгресів, круглих столів з колегами-медіаторами з регіону та світу, а також з усіма зацікавленими групами. Інформування громадян, надання безоплатної правової допомоги та супроводу, підтримки, консультування та підготовка проведення медіації, розширення мережі медіаторів на внутрішньому та міжнародному ринках (через економічні, торговельні, міжетнічні суперечки…), видання спеціалізованих публікацій та продукції, захист прав людей, налагодження зв’язків… Зв’язок із приватними, державними та міжнародними установами з метою розвитку медіації.

Серед членів організації є як окремі особи, так й компанії, асоціації, професійні організації Сербії, регіону, світу.  

Організація проводить базове та спеціалізоване навчання.

Впродовж останніх 2-х років журнал «Медіатор» та його редактори 4 рази були номіновані, тричі отримували нагороди, з яких одна національна та дві міжнародні нагороди за просування медіації та інноваційні рішення для мирного вирішення спорів.

www.posrednik.org

www.themediatormagazine.com

www.ibinam.org  (в розробці)

https://www.linkedin.com/company/the-mediator-magazine/?originalSubdomain=rs

https://www.facebook.com/themediatormagazine/

https://www.instagram.com/themediatormagazine/

Контактна пошта:

ibinaminstitute@gmail.com

themediatormagazine@gmail.com

redakcija.posrednik@gmail.com

 

Phone/Viber/WhatsApp: +381 606158222

Детальніше

ПІДТРИМКА УКРАЇНСЬКИХ МЕДІАТОРІВ

Асоціація членів Міжнародного бізнес-інституту переговорів та медіації – IBINAM. Журнал «Медіатор»

Значне зниження членського внеску. Участь у вебінарах, семінарах, форумах, конференціях чи інших заходах за зниженою ціною або безкоштовно; пільгова, безкоштовна чи субсидована участь в навчанні чи розвитку; надання робочого місця, допомога у відкритті приватного бізнесу та допомога у створенні компанії в Сербії. Можливість проведення інтерв’ю в журналі. Представлення медіаторів, проєктів, над якими вони працюють (реклама, знижки) або їхній досвід у журналі, публікація спеціалізованих робіт за зниженою ціною або безкоштовно. Зв’язок із медіаторами, окремими особами та компаніями з різних галузей та країн. Можливість надання викладача або запрошеного лектора, та партнера. Контактна пошта: ibinaminstitute@gmail.com themediatormagazine@gmail.com redakcija.posrednik@gmail.com Phone/Viber/WhatsApp: +381 606158222

Контактна пошта:

ibinaminstitute@gmail.com

themediatormagazine@gmail.com

redakcija.posrednik@gmail.com

Phone/Viber/WhatsApp: +381 606158222

Детальніше