ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ САЙТУ

 

  1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Політика конфіденційності веб-сайту MEDIATION-HELP.com (надалі – Сайт) містить правила збору, обробки, зберігання та використання інформації про персональні дані користувачів цього веб-сайту, а також інформацію про засоби комунікації з ними.

1.2. Політика конфіденційності сайту MEDIATION-HELP.com створена адміністрацією Сайту (надалі – Адміністрація) відповідно до законодавства України про захист персональних даних.

1.3. Адміністрація має право вносити зміни до цієї Політики конфіденційності. Про внесення змін до Політики конфіденційності Адміністрація невідкладно повідомляє користувачів Сайту шляхом розміщення оновленої Політики конфіденційності на Сайті.

1.4. В цьому документі терміни використано в таких значеннях::

Користувач  – будь-яка фізична особа, яка перебуває на Сайті і використовує ресурси Сайту. 

Медіатор – Користувач Сайту – фізична особа, яка відповідає вимогам Закону України “Про медіацію” і подала відомості про себе для включення до Переліку медіаторів Сайту.

Перелік медіаторів Сайту – сукупність відомостей про медіаторів, яка формується на основі наданої медіаторами інформації про себе та про послуги, які вони згодні надавати, користуючись ресурсами Сайту.

Персональні дані – відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована.

Файл cookie – невеликий текстовий файл, який Сайт надсилає Користувачу для полегшення  наступного відвідування ним Сайту. Файли cookie не містять жодних персональних даних. Користувач може керувати файлами cookie на рівні браузера, приймаючи або відхиляючи їх. Відхилення файлів cookie Користувачем може перешкоджати використанню певних функцій Сайту.

1.5. Користуючись ресурсами Сайту, Користувач висловлює свою згоду з умовами цієї Політики конфіденційності.

1.6. Адміністрація Сайту не перевіряє достовірність інформації, що одержується (збирається) про Користувача. 

1.7. Медіатор – Користувач Сайту є відповідальним за зміст і достовірність наданої ним Сайту інформації про себе та про послуги, які він погоджується надавати. 

1.8. Адміністрація збирає дані про статистику відвідування Сайту. Відомості можуть містити інформацію про з’єднання, трафік, браузер Користувача, а також про дату, час, тривалість перебування на Сайті. 

1.9. Адміністрація використовує файли cookie для збору знеособленої інформації про відвідування Сайту та з метою оптимізації його роботи. 

1.10. На Сайті можуть бути розміщені посилання на інші веб-сайти (виключно в інформаційних цілях). Дія цієї Політики конфіденційності на такі сайти не поширюватиметься. 

  1. УМОВИ І ЦІЛІ ЗБОРУ ТА ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ 

КОРИСТУВАЧІВ ТА МЕДІАТОРІВ 

2.1. Адміністрація здійснює збір та обробку інформації про Користувача, у т.ч. його персональних даних, таких як: ім’я, прізвище, по батькові, e-mail, телефон та інші контактні дані, а також додаткової інформації про Користувача виключно за його/її бажанням.

2.2. Адміністрація здійснює збір та обробку наданих Сайту Медіатором – Користувачем Сайту його/її персональних даних таких як: ім’я, прізвище, по-батькові, e-mail, телефон, та інших контактних даних, а також відомостей про його/її професійну підготовку, спеціалізацію, робочу мову, місце надання послуг офлайн, умови надання послуг тощо.

2.3. Медіатор – Користувач Сайт надає Адміністрації інформацію про його/її персональні, контактні та професійні дані шляхом заповнення онлайн-форми. У разі необхідності змінити інформацію, Медіатор – Користувач Сайту заповнює нову онлайн-форму і письмово повідомляє про це оновлення Адміністрацію або письмово повідомляє Адміністрацію про необхідність зміни окремих компонентів інформації в записі щодо Медіатора – Користувача Сайту в Переліку медіаторів.

  1. ЗБЕРІГАННЯ І ВИКОРИСТАННЯ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ 

КОРИСТУВАЧІВ ТА МЕДІАТОРІВ

3.1. Персональні дані Користувача або Медіатора зберігаються виключно на електронних носіях і використовуються строго за призначенням, зазначеним у пунктах 2.1-2.2. цієї Політики конфіденційності.

3.3. Персональні дані Користувача не передаються будь-яким третім особам.

3.4. Надання персональних даних Користувача на запит державних органів, органів місцевого самоврядування здійснюється у порядку, передбаченому законодавством України.

3.5. Персональні дані Користувача зберігаються на електронному носії Сайту безстроково.

3.6. Персональні дані Користувача знищуються за бажання самого Користувача на підставі його звернення або з ініціативи Адміністрації без пояснення причин шляхом видалення Адміністрацією інформації, розміщеної Користувачем.

3.7. Користувач має право на підставі запиту отримувати від Адміністрації інформацію щодо обробки його персональних даних.

3.8. Користувач має право надсилати Адміністрації свої запити, в т.ч. щодо використання/видалення його персональних даних у письмовій формі за адресою mediationhelp.com@gmail.com 

3.9. Адміністрація зобов’язується розглянути і направити відповідь на запит Користувача, що надійшов, протягом 5 діб з моменту надходження звернення.

3.10. Адміністрація розміщує отриману від Медіатора інформацію на сторінці Сайту “Перелік медіаторів”. В разі отримання повідомлення Медіатора про оновлення інформації Адміністрація невідкладно розміщує оновлену реєстраційну форму в Переліку медіаторів.

3.11. Адміністрація має право видалити інформацію про Медіатора – Користувача Сайту з публічного доступу на вимогу/за запитом організації, членом якої є Медіатор, або яка позначена як місце навчання Медіатора, або за рішенням суду.

3.12. Адміністрація зобов’язана видалити інформацію про Медіатора-Користувача Сайту з Переліку медіаторів за його запитом на строк, визначений Медіатором-Користувачем Сайту.

3.13. Адміністрація вживає технічних та організаційно-правових заходів з метою забезпечення захисту персональних даних користувачів та медіаторів від неправомірного або випадкового доступу до них, знищення, зміни, блокування, копіювання, поширення та інших неправомірних дій.