Правила користування сайтом

Вебсайт mediation-help.com створений та обслуговується за фінансової підтримки Європейського Союзу в рамках Проекту «CONSENT», що реалізується ГС “Українська академія медіації”. Його зміст є виключною відповідальністю ГС «Українська академія медіації» і не обов’язково відображає позицію Європейського Союзу.

Громадська спілка «Українська академія медіації» зареєстрована за адресою: 65026, Україна, Одеса, вул. Грецька, 17. Адреса електронної пошти для зворотного зв’язку та запитів, пов’язаних із цими Правилами користування веб-сайтом MEDIATION-HELP.com (надалі – Правила): mediationhelp.com@gmail.com

Права інтелектуальної власності на Веб-сайт MEDIATION-HELP.com належать ГС “Українська академія медіації”.

  1. Загальні положення

1.1. Ці Правила є публічним договором приєднання між адміністрацією Сайту (надалі – Адміністрація) та користувачем Сайту.

1.2. Використовуючи Сайт, користувач погоджується дотримуватись цих Правил. 

1.3. В цих Правилах терміни використано в таких значеннях:

Сайт – веб-платформа MEDIATION-HELP.com, власником якої є УАМ.

Адміністрація – співробітники управління Сайтом, які уповноважені створювати контент для Сайту та наповнювати його, здійснювати збір, обробку, зберігання персональних даних користувачів Сайту.

Контент Сайту – інформація, як-от: тексти, бази даних, аудіовізуальні, фотографічні та графічні твори, карти, комп’ютерні програми, повідомлення та інші матеріали, розміщені на Сайті.

Користувач  – будь-яка фізична особа, яка перебуває на Сайті і використовує ресурси Сайту. 

Медіатор – Користувач Сайту – фізична особа, яка відповідає вимогам Закону України “Про медіацію” і подала відомості про себе для включення до Переліку медіаторів Сайту.

Партнер Сайту – національна або зарубіжна організація медіаторів, яка надає інформаційну або іншу підтримку Сайту.

Перелік медіаторів Сайту – сукупність відомостей про медіаторів, яка формується на основі наданої медіаторами інформації про себе та про послуги, які вони згодні надавати, користуючись ресурсами Сайту.

 

Файл cookie – невеликий текстовий файл, який Сайт надсилає Користувачу для полегшення  наступного відвідування ним Сайту. Файли cookie не містять жодних персональних даних. Відхилення файлів cookie Користувачем може перешкоджати використанню певних функцій Сайту.

1.4. Адміністрація може змінювати та доповнювати ці Правила у будь-який час. Оновлені Правила невідкладно будуть розміщені на Сайті.

 

  1. Контент Сайту

2.1. Контент Сайту наповнюється Адміністрацією. Інформація для Контенту надається користувачами, медіаторами та партнерами Сайту у письмовій формі. 

2.2. Внесення інформації щодо медіації та організацій медіаторів у різних країнах світу здійснюється шляхом заповнення відповідної гугл-форми партнерами Сайту. Гугл-форма надсилається за запитом.

2.3. База даних “Перелік медіаторів” формується україномовними медіаторами шляхом заповнення відповідної онлайн-форми безпосередньо на Сайті. Медіатор  – Користувач Сайту є відповідальним за зміст і достовірність наданої ним/нею інформації. 

2.4. Медіатор – Користувач Сайту для внесення інформації про себе особисто заповнює онлайн-форму на сторінці “Медіаторам” (кнопка “Долучитися до Переліку медіаторів”).

2.5. Адміністрація погоджує заповнену онлайн форму з метою:

  1. перевірки відповідності поданої інформації меті створення і функціонування Сайту;
  2. відповідності інформації про Медіатора – Користувача Сайту вимогам ст. 10 та п.2 Прикінцевих та перехідних положень Закону України “Про медіацію”;
  3. попередження розміщення на сайті інформації з хибодруками або такої, що суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі. 

2.6. Адміністрація не вносить зміни чи доповнення до заповненої Медіатором – Користувачем Сайту  онлайн-форми на власний розсуд. У разі виникнення необхідності у корегуванні змісту онлайн-форми Адміністрація повідомляє про таку необхідність Медіатора, а також коригує онлайн-форму на запит Медіатора – Користувача Сайта в порядку, передбаченому п.3.6 цих Правил.

2.7. Погодження заповненої онлайн-форми Адміністрацією або звернення до Медіатора – Користувача Сайта з запитом про корегування інформації здійснюється протягом 5 діб від моменту подання онлайн-форми.

2.8. Контент Сайту захищено  авторським правом відповідно до законодавства України та міжнародного авторського права.

2.9. Контент Сайту призначено виключно для некомерційного використання. 

2.10. Контент Сайту не може містити інформацію, що суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі.  

  1. Права та обов’язки Користувача

3.1. Користувач має право завантажити або скопіювати Контент Сайту в цілому або в частині виключно для особистого використання. 

3.2. Користувач має право використати ресурси Сайту для пошуку медіатора та встановлення контакту з медіатором.

3.3.Користувач має право керувати файлами cookie на рівні браузера, приймаючи або відхиляючи їх. 

3.4. Користувач має право звернутись до Адміністрації з заявою, пропозицією, запитом щодо контенту Сайту або дій Адміністрації, релевантних меті Сайту, у письмовій формі за адресою mediationhelp.com@gmail.com.   

3.5.  Медіатор – Користувач Сайту має право оновлювати розміщену у базі даних “Перелік медіаторів” інформацію про себе та про послуги, які він/вона надає. Для цього Медіатор – Користувач Сайту заповнює нову онлайн-форму на Сайті з одночасним письмовим повідомленням Адміністрації про необхідність видалення попереднього запису або письмово повідомляє Адміністрацію про необхідність зміни окремих компонентів інформації в записі щодо Медіатора – Користувача Сайту в Переліку медіаторів. Повідомлення надсилаються на адресу mediationhelp.com@gmail.com   

3.6. Медіатор – Користувач Сайту має право звернутися до Адміністрації з запитом про тимчасове видалення інформації про нього/неї з публічного доступу  зі збереженням цієї інформації на Сайті.

3.7. Користувач зобов’язаний ознайомитися з Правилами та дотримуватися їх, не порушуючи законодавство  й не зачіпаючи права інших користувачів Сайту.

3.8. При наданні інформації або при зверненні до Адміністрації Користувач зобов’язаний використовувати правдиві дані про себе.

  1. Права та обов’язки Адміністрації

4.1. Адміністрація має право збирати та розміщувати на Сайті інформацію, яка відповідає меті Сайту. 

4.2. Адміністрація має право редагувати, змінювати або видаляти надану для розміщення на Сайті інформацію на власний розсуд.

4.3.  Адміністрація зобов’язується розглянути і направити відповідь на звернення Користувача протягом 5 днів з моменту надходження звернення.

4.4. Адміністрація має право видалити інформацію про Медіатора – Користувача Сайту з публічного доступу на вимогу/за запитом організації, членом якої є Медіатор, або яка позначена як місце навчання Медіатора, або за рішенням суду.

Адміністрація зобов’язана видалити інформацію про Медіатора-Користувача Сайту з Переліку медіаторів за його запитом на строк, визначений Медіатором-Користувачем Сайту.

4.5. Адміністрація зобов’язана  забезпечити безперебійну роботу Сайту, проте не може гарантувати повну відсутність технічних проблем в процесі використання ресурсів Сайту.

  1. Відповідальність та вирішення спорів

5.1. Адміністрація не несе відповідальності за негативні наслідки та збитки, які могли виникнути внаслідок використання ресурсів  Сайту. 

5.2. Адміністрація не несе відповідальності за зміст або достовірність інформації, наданої для розміщення на Сайті. 

5.3. Адміністрація не несе відповідальності за діяльність медіаторів, включених до Переліку медіаторів.

5.4. Спори між користувачами та Адміністрацією будуть вирішуватися шляхом переговорів чи медіації.

5.5. У разі неможливості вирішити спір шляхом переговорів чи медіації спір вирішуватиметься у порядку, визначеному цивільним процесуальним правом.