Медіація в Румунії

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ

Правова база Румунії щодо професії та діяльності медіатора була створена у 2006 році, за кілька місяців до набуття членства в Європейському Союзі 1 січня 2007 року. Так, Закон № 192/2006 (https://www.cmediere.ro/legislatie/7/) про медіацію та організацію професії медіатора було опубліковано в Офіційному журналі Румунії 22 травня 2006 року. Цей закон вніс роз’яснення щодо місця медіації в спектрі різних процесів вирішення конфліктів, системи акредитації медіатора, ролі та обов’язків медіатора, способів доступу до послуг медіації та конкретних положень щодо певних видів спорів.

Закон Румунії про медіацію окрім іншого визначає певні обов’язки медіатора: (1) надавати сторонам будь-які пояснення щодо медіації, щоб вони чітко розуміли мету, ліміти та ефект проведення медіації; (2) забезпечувати проведення медіації з повною повагою до свободи, гідності та приватного життя сторін; (3) проводити медіацію неупереджено з забезпеченням постійного балансу між сторонами; та (4) відмовитися від справи, якщо відомо про будь-які обставини, які можуть перешкодити неупередженості та нейтральності медіатора.

Медіатор зобов’язаний зберігати конфіденційність щодо інформації, отриманої в процесі проведення медіації, дотримуватись деонтологічних норм, реагувати на запити судових органів та постійно покращувати свої знання та навички, відвідуючи курси підвищення кваліфікації чи безперервні тренінги з медіації, що проводяться відповідно до умов та вимог, визначених Медіаційною радою.

З метою стимулювання вирішення спорів шляхом медіації, Закон № 192/2006 про медіацію та організацію професії медіатора до 2020 року змінювався понад 15 разів, проте він досі не містить положень щодо транскордонної медіації. Таким чином, всі положення щодо цього питання застосовуються як до внутрішньої, так і до транскордонної медіації.

Положення Закону про медіацію імплементовані Медіаційною радою Румунії (https://www.cmediere.ro/lang/en/), яка була заснована відповідно до цього закону як автономний орган юридичної особи публічного права зі штаб-квартирою в Бухаресті з метою організації функціонування медіації. Рада не є професійною асоціацією медіаторів. Вона має 9 членів, які є медіаторами, обраних акредитованими медіаторами на термін 4 роки.

Професійний орган медіаторів Румунії об’єднує 10605 медіаторів, акредитованих Медіаційною радою Румунії. Серед них, станом на 21 липня 2022 року, 4403 є активно практикуючими медіаторами, відповідно до інформації сайту Медіаційної ради Румунії (http://www.cmediere.ro/mediatori/).

Система медіації в Румунії заснована на послугах приватної медіації, які надаються незалежними медіаторами або організаціями з медіації. Проте, в цьому контексті, справа може бути передана медіатору судом або державними установами, які мають проінформувати сторони про можливість та переваги використання медіації, та порадити їм вдатися до цього засобу вирішення конфлікту між ними.

Хоча початкова версія Закону передбачала добровільну медіацію та певні стимули для активізації її використання, пізніше правова база була змінена для того щоб підштовхнути сторони до медіації в певних видах спорів. З липня 2013, відповідно до нововведень у сфері законодавства Румунії про медіацію (Закон № 115/2012), позивач був зобов’язаний надати докази про те, що до подання справи до суду він/вона відвідали інформаційну сесію з медіатором, та ознайомились з перевагами медіації. Ця вимога застосовувалась до справ в певних галузях права, таких як сімейні, комерційні, цивільні, та, в окремих випадках, кримінальні справи. Доказ про відвідування такої сесії мав бути у вигляді сертифікату, виданого медіатором, який провів відповідну інформаційну сесію. Відповідно до Закону, за свою професійну діяльність, пов’язану із наданням інформаційних сесій, медіатори не могли стягувати винагороду. Крім того, новий законодавчий акт (Надзвичайна постанова Уряду № 90/2012), що набув чинності в серпні 2013 року, ввів санкцію щодо неприйнятності справи, якщо позивач не приймав участі в інформаційній сесії про переваги медіації. Внаслідок подання петиції до Конституційного суду Румунії, 7 травня 2014 року було прийнято Рішення № 266, відповідно до якого обов’язок позивача бути присутнім на інформаційній сесії щодо переваг медіації та санкція неприйнятності справи були визнані неконституційними.

Медіаційна угода має законну силу в Румунії якщо її підписують юристи – представники сторін. Положення цього регламенту стосуються ряду сфер: медіаційна угода має законну силу, якщо вона підписана адвокатами сторін, нотаріусом або адвокатом чи нотаріусом, обраними медіатором; судове схвалення медіаційної угоди зроблене без посилання на сторони і чітко викладено; судовий збір повертається за медіацію, яка є предметом судового розгляду в суді, якщо угода про медіацію подана до суду; початок медіації призупиняє перебіг позовної давності; на прохання медіатора або будь-якої зі сторін у випадку сімейних спорів в рамках процесу медіації може бути розпочате психосоціальне дослідження.

ВИМОГИ ДО МЕДІАТОРА

Практикувати професію медіатора в Румунії можуть лише ті особи, які набули статусу уповноваженого медіатора відповідно до національної схеми з акредитації та положень Закону Румунії про медіацію № 192/2006 (стаття 7). Так, медіатором може стати особа, яка відповідає наступним вимогам: (1) має повну кваліфікацію для проведення практики; (2) має вищу освіту; (3) має не менше трьох років досвіду роботи; (4) за медичними показаннями здатний виконувати цю роботу; (5) має гарну репутація та не була засуджена за умисне правопорушення, яке може вплинути на репутацію професії медіатора; (6) закінчила курси підготовки медіаторів або відповідну програму післядипломної освіту ступеня магістра, акредитовану відповідно до законодавства та затверджену Медіаційною радою; та (7) була уповноважена як медіатор на умовах, визначених Законом про медіацію.
Медіатори Румунії зобов’язані проходити кожного року 20-годинний безперервний професійний розвиток. Незважаючи на те, що Медіаційна рада є незалежною від Міністерства Юстиції установою, вона має впроваджену систему акредитації медіаторів. Тому медіатори Румунії повинні бути членами професійної асоціації медіаторів та інформувати Медіаційну раду про це.
Професія медіатора регулюється особисто медіаторами. Так, кожні 4 роки уповноваженими медіаторами обирається 9 медіаторів до складу Медіаційної ради Румунії. Ці медіатори відповідають за реалізацію політики медіації в Румунії. Медіаційна рада була заснована у 2006 рокі відповідно до Закону Румунії про медіацію www.cmediere.ro. Серед інших обов’язків Медіаційної ради наявне утримання Національної панелі уповноважених медіаторів. Інформацію про Панель можна отримати за наступним посиланням: http://www.cmediere.ro/mediatori/.

"Як зазначено в ст. 8 Закону Румунії про медіацію, цей закон регулює всі умови для тих іноземних медіаторів, хто зацікавлений в постійний чи періодичній роботі в Румунії, відповідно до якого громадяни країн-членів ЄС, Європейської Економічної Спільноти, чи Швейцарії, які є власниками документа, що підтверджує їх дієздатність та кваліфікацію медіатора (отриманого в будь-якій з вищезгаданих країн), зобов’язані, відповідно до права на проживання, мати доступ до здійснення медіації в Румунії після того, як такі кваліфікаційні документи будуть надані Медіаційній раді. Кваліфікаційні документи медіатора, отримані вищезазначеними громадянами в будь-якій іншій країні ніж Румунія, країни-члени ЄС, Європейської Економічної Спільноти, чи Швейцарі, мають бути надані Медіаційній раді. У випадку, коли знання та навички не відповідають кваліфікаційним вимогам, визначеним законодавством Румунії, Медіаційна рада зобов’язана здійснити оцінку професійного досвіду претендента, та попросити його продемонструвати всі відповідні професійні навички. Громадянин третьої країни, який пройшов курс навчання з медіації закордоном, чи який здобув освіту медіатора закордоном та прагне надавати послуги з медіації на постійній основі в Румунії, отримає доступ до професії медіатора за умови, що він/вона надасть документи про освіту з супроводжуючим сертифікатом підтвердження, виданим Міністерством освіти та досліджень Румунії, та надасть зміст програми пройденого навчання, включно з інформацією про тривалість навчання, та, залежно від обставин, документи, які підтверджують здобуття спеціальності медіатора.

Медіаційна рада здійснює оцінку наданого змісту програми навчання, включно з інформацією про тривалість навчання, порівнює знання та навички, які засвідчені такими документами, зі стандартами в Румунії (80 годин та специфічні вимоги до програми навчання) та вирішує, залежно від обставин, щодо надання доступу до проведення медіації. Крім того, іноземний медіатор може час від часу здійснювати медіацію в Румунії у формі діяльності з надання послуг на основі документа, який підтверджує, що він/вона законно здійснює медіацію в країні, з якої він/вона походить, таким чином звільняючись від авторизації та відповідності переліку вимог, визначених законодавством; тим не менш, у такому випадку відповідна особа зобов’язана письмово повідомити Медіаційну раду про здійснення цієї діяльності в Румунії (https://www.cmediere.ro/page/7/contact)."

ОРГАНІЗАЦІЇ МЕДІАТОРІВ

Центр АВС Румунія

Центр АВС Румунія є загальнонаціональним постачальником послуг з медіації та АВС, який допомагає особам, компаніям, юридичним фірмам, та юридичним відділам багатонаціональних та міжнародних організацій, що знаходяться в Румунії, підвищувати продуктивність шляхом запобігання та ефективного управління конфліктами. Центр АВС Румунія є частиною Глобальної мережі центрів АВС з Центрами в Європі, Азії та Америці.
Детальніше

ПІДТРИМКА УКРАЇНСЬКИХ МЕДІАТОРІВ

Центр АВС Румунія

Медіатори України будуть отримувати будь-який вид підтримки в межах можливостей на загальному та індивідуальному рівні Центру АВС Румунія та його панельних медіаторів. Така підтримка включатиме знижку на комісію з медіації та тренінгів, доступ до фізичної та віртуальної інфраструктури, стратегічне партнерство для розвитку спільних проєктів та відкриття каналів комунікації. Найважливішим є те, що Центр АВС Румунія та його медіатори збільшують свою підтримку та дружбу колегам з України.
Детальніше