Молдова

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ

З 2007 року в Республіці Молдова діє Закон про Медіацію. Протягом цього часу велика кількість практикуючих медіаторів пройшла навчання та було накопичено багатий досвід використання посередництва для вирішення різних конфліктів.

У 2015 році Закон про медіацію було змінено, його нові положення поклали початок використанню медіації звичайними громадянами Молдови та бізнес спільнотою. Новий Закон – це рамковий закон, так як він містить основні визначення, обсяг його застосування, закладає принципи медіації, визначає статус медіатора, певні правила проведення медіації та правові наслідки медіації, такі як підтвердження угоди, але також стимули або те, як держава заохочує застосування медіації.

Окремі норми щодо можливості примирення спору шляхом медіації містяться в Цивільно-процесуальному кодексі, Цивільному кодексі, Сімейному кодексі, Трудовому кодексі, Законі про державне податкове законодавство та деяких інших галузевих законах.

Суд інформує сторони про можливість врегулювання спору шляхом медіації та призупиняє провадження на час проведення медіації. У разі примирення сторін може бути повернено:
- у першій інстанції – сплачений судовий збір повертається у розмірі до 100 %;
- в апеляційній інстанції – сплачений судовий збір повертається пропорційно до 75 %;
- в апеляційному суді – сплачений судовий збір повертається пропорційно до 50 %.

Медіацію можна застосовувати при врегулювання будь-яких типів конфліктів (спорів), включно з цивільними, економічними, адміністративними справами, також справами щодо адміністративних правопорушень та під час кримінальних проваджень з метою примирення потерпілого з підозрюваним (обвинуваченим).

Медіація може бути проведена як до подання позову до суду, арбітражного суду, міжнародного комерційного арбітражу, так й під час досудового розслідування, судового та арбітражного провадження, чи під час виконання рішення суду, арбітражного суду, чи міжнародного комерційного арбітражу.

На сьогодні немає жодного зобов’язання щодо обов’язкового досудового вирішення спору шляхом медіації, хоча визначення категорій спорів для імплементації такого положення вже активно триває.

З 2022 року група експертів з Молдови у рамках проєкту розпочала дослідження щодо обов’язковості першої сесії медіації для певних справ за італійською моделлю. Це дослідження має бути завершено до кінця 2023 року та запропоновано Міністерству юстиції для прийняття остаточного рішення щодо застосування результатів дослідження.

Медіація є однією з базових соціальних послуг та, відповідно до положень Закону про Медіацію, може надаватись окремим особам/сім’ям, які знаходяться у важких життєвих обставинах, цілком безкоштовно. Доступ до медіації надається через систему безоплатної правової допомоги шляхом інформування щодо такої можливості, а також вона здійснюється під час проваджень щодо неповнолітніх, які є підозрюваними у вчиненні кримінальних правопорушень.

Не зважаючи на те, що безоплатна правова допомога з доступу до медіації передбачена Законом про медіацію, до 2023 ця система не працювала через відсутність чіткого алгоритму щодо того, як держава сплачує комісію за послуги медіаторів, які ставки цих комісій, а також через оптимізацію подання документів для використання цієї безкоштовної послуги сторонами спору. Однак, починаючи з 2023 року ця послуга почне працювати, адже владою були прийняті всі необхідні рішення для усунення всіх перепон.

Надання медіатором послуг з медіації оформлюється договором про медіацію, який може бути укладений у письмовій формі.

Якщо сторони досягають взаємоприйнятого рішення, договір укладається на основі результатів медіації. Такий договір та зобов’язання за ним прирівнюються до цивільно-правого договору та він може бути укладений у письмовій формі.

Якщо спір було вирішено шляхом медіації в судовому порядку, але угода не була виконана добровільно, з метою примусового виконання на вимогу зацікавленої сторони така угода підтверджується судом відповідно до умов Цивільно-процесуального кодексу.

Якщо суд затверджує угоду, яка містить рішення сторін, вона має бути виконана.

Починаючи з 2018 року, у Молдові набула чинності обов’язкова процедура судової медіації у цивільних справах, коли суддя, отримавши справу до суду, бере на себе функції медіатора у спорі між сторонами та інформує їх про їхні права та обов’язки.

Не зважаючи на те, що початковою метою було зменшення навантаження на суддів і швидкий розгляд справ, з часом цей альтернативний спосіб вирішення спорів виявився неефективним і не дав позитивних результатів. Більше того, він мав негативні наслідки у цивільному судочинстві та робочому навантаженні суддів, що призвело до затримки розгляду справ та вплинуло на вільний доступ сторін до правосуддя. Саме тому у квітні 2022 року цю процедуру було виключено.

ВИМОГИ ДО МЕДІАТОРА

Медіатором може бути фізична особа, яка закінчила базове навчання з медіації на території Молдови чи за кордоном. Медіатором може бути та особа, яка сукупно відповідає наступним вимогам:
a) має повну фізичну здатність;
b) має ступінь бакалавра;
c) попередньо не була звинувачена в серйозних, умисних тяжких злочинах та особливо тяжких злочинах;
d) не має судимості за кримінальні проступки та менш серйозні злочини;
e) має бездоганну репутацію;
f) придатна до виконання професії медіатора з медичної точки зору;
g) закінчила курси початкової підготовки медіаторів;
h) склала іспит на отримання сертифіката медіатора.

Та особа, яка отримала статус медіатора за кордоном, може звернутись із заявкою до Ради щодо визнання такого статусу медіатора відповідно до Положення про атестацію медіаторів.

Іноземець або особа без громадянства може стати медіатором в Молдавії якщо він/вона відповідає всім вищезазначеним вимогам.

Базове навчання медіаторів проводиться відповідно до програми та триває не менше 80 годин. Програма з базової підготовки медіаторів включає теоретичні та практичні аспекти. Відповідно до результатів навчання видається сертифікат разом із навчальним планом програми та переліком набутих компетенцій.
Медіатор не може виступати в якості представника чи захисту будь-якої зі сторін медіації у досудовому розслідуванні, судовому чи арбітражному провадженні. Медіатор не може бути допитаний в якості свідка у суді.

Медіатори, які працюють в рамках бюро медіації чи організації медіації, зареєстровані у Державному реєстрі медіаторів, який підконтрольний Міністерству юстиції. Інформація з Державного реєстру медіаторів публікується на офіційному сайті Міністерства юстиції та Ради у відповідності до законодавства про захист персональних даних.

У Республіці Молдова є Рада з медіації, створена Міністерством Юстиції, яка є колегіальним органом зі статусом юридичної особі відповідно до публічного права, утворена відповідно до положень Закону про медіацію з метою імплементації політик у сфері медіації.

Рада складається з 9-ти членів, куди входять:
a) п’ять медіаторів;
b) представник громадськості;
c) особа, призначена Національною радою з питань правової допомоги, гарантованої державою;
d) представник від юристів, призначений Радою Союзу юристів;
e) нотаріус, делегований загальними зборами нотаріусів.
Термін повноважень членів Ради становить 4 роки. Члени ради не можуть обіймати посади більше двох мандатів поспіль.

З метою здійснення своїх повноважень, Рада може утворювати профільні комісії. Компетенція, формування та функціонування таких комісій встановлюється положеннями, які затверджуються Міністерством юстиції за поданням Ради.
Рада здійснює наступні функції:
a) пропагує медіацію як альтернативний спосіб вирішення спорів;
b) вносить пропозиції та бере участь в розробці політик та вдосконалення нормативної бази у сфері медіації;
c) імплементує політики у сфері медіації включно з медіацією, що гарантується державою;
d) розробляє проєкти нормативних актів, необхідних для забезпечення функціонування Ради та здійснення діяльності медіатора, та представляє їх Міністерству юстиції до розгляду;
e) затверджує Кодекс професійної етики медіатора;
f) встановлює та затверджує стандарти початкової та безперервної підготовки медіаторів та надає акредитацію суб’єктам навчання медіаторів у відповідності до положень, затверджених Міністерством юстиції;
g) перевіряє спосіб організації та проведення курсів медіації, а також дотримання стандартів початкової та безперервної підготовки медіаторів;
h) організовує іспити з атестації медіаторів;
i) вирішує щодо видачі сертифікатів медіаторів, а також щодо призупинення, припинення та поновлення діяльності медіатора;
j) перевіряє скарги щодо діяльності медіаторів, встановлює дисциплінарні порушення та приймає рішення про дисциплінарні стягнення медіаторів;
k) веде перелік суб’єктів навчання медіаторів, а також інші інформаційні матеріали та забезпечує доступ до них зацікавлених осіб, органів державної влади, судів та органів карного розшуку;
l) подає пропозиції Міністерству юстиції щодо зарахування до державного бюджету витрат, призначених на медіацію;
m) подає до Міністерства юстиції піврічні звіти про використання фінансових коштів, призначених на медіацію, гарантовану державою;
n) розробляє та імплементує пілотні програми та інші програми в сфері медіації;
o) здійснює інші повноваження відповідно до Закону про медіацію.

ОРГАНІЗАЦІЇ МЕДІАТОРІВ

Центр медіації при Торгово-промисловій палаті Республіки Молдова

Центр медіації – це організація з медіації, створена при Торгово-промисловій палаті Республіки Молдова та зареєстрована в Міністерстві юстиції у вересні 2015.

Офіційний запуск проєкту відбувся 21 січня 2016 року.
Центр медіації був створений за підтримки Центру ефективного вирішення спорів (CEDR), Велика Британія, який допомагав на кожному етапі створення.

Центр медіації не є юридичною особою, але є незалежним у здійсненні своїх повноважень, створений та діє відповідно до Закону № 393-XIV від 13.05.1999 року «Про Торгово-промислову палату Республіки Молдова» (опублікований в Офіційному моніторі № 73-77/343 від 15.07.1999 року), Закон № 137 від 03.07.15 року «Про медіацію» (Офіційний монітор № 224-233 від 21.08.2015 року), міжнародних договорів, де Молдова виступає їх учасницею, Статуту та Положення Центру медіації. Таким чином, Центр медіації є першою організації з медіації, створеною у відповідності до Закону про медіації № 137 від 03.07.2015 року.

Центр медіації використовує платформу 10 підрозділів Торгово-промислової палати Республіки Молдова для зв’язку з бізнес-сектором по всій країні.

Основна інформація про діяльність організації

Місія

• Просування та надання послуг з медіації, навчання медіаторів;

• Розвиток інституту медіації на користь громадян, бізнес-середовища та судової системи;
• Підвищення довіри бенефіціарів послуг, що надаються Центром медіації, до організації, її здатності надавати виключно якісні послуги, відповідно до визначених умов, у встановлені терміни, на новому якісному рівні з метою підвищення їх задоволення;
• Постійна оптимізація послуг, що надаються Центром медіації, одночасно зменшуючи суперечності та скарги клієнтів;
• Створення конкурентних переваг для клієнтів шляхом інновацій;
• Турбота Центру медіації про постійне вдосконалення своєї діяльності шляхом моніторингу розвитку бенефіціарів.

Впродовж наступних років Центр медіації планує продовжувати рости, досягнути стійкого прогресу в цій сфері, далі вдосконалювати професійні навички, щоб бути визнаним постачальником надійних послуг медіації.

Основним завданням Центру медіації є організація та адміністрування врегулювання спорів шляхом медіації, що передбачене Законом «Про медіацію» № 137 від 03.07.15 року, якщо сторони уклали угоду про медіацію, або процедура була ініційована будь-якою зі сторін за власною ініціативою, так само як й за рекомендацією влади, суду.

НАША ДІЯЛЬНІСТЬ:
– у сфері практики медіації та підтримки медіаторів: в центрі, в південній та північній частині Республіки Молдова було відкрито три офіси медіації, де громадяни можуть отримувати кваліфіковані консультації з питань медіації та/або отримувати послуги з медіації; організація сеансів вільного втручання та нагляду для медіаторів;

– в освітній сфері: було розроблено та імплементовано в якості навчальної програми курс «Базовий підготовчий курс для медіаторів (80 годин)»; також було розроблено серію курсів безперервного навчання для медіаторів на різні теми, пов’язані з професією медіатора. Центр медіації також організовує постійні навчальні курси для юристів, менеджерів, присвячених веденню переговорів, та курси щодо застосування альтернативного врегулювання спорів (AВС).

– у сфері законотворчості: представники Центру медіації брали участь в розробці Закону № 137 від 03.07.2015 року «Про медіацію»;

– у сфері національної та міжнародної співробітництва в розвитку медіації:

У 2013 році була реалізована перша фаза проєкту «Комерційна медіація та арбітраж в Республіці Молдова», за фінансування: Європейського банку реконструкції та розвитку (EBRD), через Програму Законодавчих реформ, United States Agency for International Development (USAID), Великого герцогства Люксембург, Фонду інвестиційного клімату та управління UK-BERD.

З самого початку і по сьогодні реалізація проєкту відбувається у тісній співпраці з Міністерством юстиції Республіки Молдова, Вищою радою магістратури, Радою з медіації, судами та Центром медіації при Торгово-промисловій палаті Республіки Молдова.

Ми можемо впевнено сказати, що проєкт, який розпочався у 2013 році, заклав фундамент рестарту інституту медіації в Республіці Молдова.

https://mediere.chamber.md/

https://www.facebook.com/Centrul.de.Mediere.CCI?mibextid=ZbWKwL

https://instagram.com/centruldemedierealcci?igshid=ZDdkNTZiNTM=

Lefter.dumitru@yahoo.com

mediere@chamber.md

 

Детальніше

ПІДТРИМКА УКРАЇНСЬКИХ МЕДІАТОРІВ

Центр медіації при Торгово-промисловій палаті Республіки Молдова

Безкоштовна участь або участь зі знижкою у вебінарах, семінарах, форумах, конференціях чи інших подіях, безкоштовна або субсидована участь у навчальних курсах або просунутих тренінгах.
Детальніше