Медіація в Італії

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ

Методи альтернативного вирішення спорів (АВС) є вже давно відомими на теренах Італії, проте саме медіації почали привертати увагу лише за останні 30 років, коли вона розвивалась як серйозний метод позасудового вирішення спорів, та коли італійський законодавець почав розробляти закони на користь позасудових методів вирішення цивільних і господарських спорів.

Італія, зокрема, імплементувала Директиву Європейського парламенту та Європейської ради 2008/52/EC від 21 травня 2008 про певні аспекти медіації в цивільних та господарських справах, разом із Директивою № 28/2010, яка була імплементована Міністерськими постановами № 180/2010 та № 145/2011.

Окрім вищезгаданих директив, багато з провайдерів АВС (публічні чи приватні) добровільно роблять посилання на положення про міжнародну медіацію (поза ЄС) – Типовий закон ЮНСІТРАЛ про міжнародне комерційне посередництво.

3 вересня 2015 Законодавча постанова № 130/2015 вступила в силу, імплементувавши Директиву № 2013/11/EU про альтернативне вирішення споживчих спорів та її адаптації до різних процедур АВС, які вже існували в справах споживачів.

Вступ в силу Постанови № 130/2015 також змінює положення Постанови № 28/2010 та метод здійснення медіації між професіоналами, компаніями, чи споживачами, з однієї сторони, та центрами медіації, що на той час були зареєстровані в Міністерстві Юстиції Італії, з іншої сторони.

Таким чином, на сьогодні публічні та приватні провайдери послуг медіації в Італії для здійснення медіації у цивільних та господарських справах, відповідно до положень Постанови № 28/2010, мають бути акредитовані Міністерством Юстиції, де Постанова скоро буде змінена нововведеннями Уряду Італії.

Протягом останніх 20 років медіація у цивільних та господарських справах має здійснюватися професійними та незалежними провайдерами послуг медіації та професійними медіаторами, які акредитовані Міністерством Юстиції Італії та чиї данні внесені у два різних реєстри, що ведуться та контролюються тим самим Міністерством.

На сьогодні офіційна реєстрація в Міністерстві Юстиції є обов’язковою для тих (провайдерів АВС та послуг медіації), які хочуть здійснювати медіацію відповідного до нового законодавства. Отже, лише ті установи АВС, які зазначені в реєстрі Міністерства, можуть здійснювати функції провайдера АВС (разом зі своїми акредитованими медіаторами) в рамках медіації у цивільних та господарських справах та інших спорах, на які поширюється чинне законодавство.

Те саме стосується й медіаторів: для того, щоб працювати, професійні медіатори мають пройти акредитовані навчальні курси (організовані та проведені акредитованим навчальним центром АВС) та мають бути акредитованими у групі медіаторів акредитованого провайдера АВС. В інакшому випадку він або вона не зможе працювати.

Законодавством Італії на сьогодні закріплені 4 різних види медіації в цивільних та господарських спорах. Для кожного з цих видів передбачена обов’язкова попередня зустріч, де медіатор, разом зі сторонами спору та їх юристами, пояснює сторонам функції та процес здійснення медіації. Під час цієї першої зустрічі, медіатор дає сторонам та їх юристам можливість висловитись, розпочати процес медіації, та, якщо є позитивні результати, продовжити медіацію.

Є наступні види медіації:

-Добровільна (за вільним вибором учасників судового процесу);

-Судова або за рішенням суду (коли судді на свій розсуд можуть призначити сторонам судового провадження (навіть у випадках, які не є обов’язковими) на будь-якому етапі провадження, але перед заключними доповідями чи усним обговоренням заяв (навіть якщо це відбувається в апеляційному суді) спробувати медіацію, даючи 15 діб для обрання провайдера послуг медіації;

-За договором (коли звернення до медіації – у випадку спору – прописане в якості положення комерційного контракту між сторонами чи в статуті компанії);

-Обов’язкова (коли попереднє та обов’язкове звернення до медіації встановлено законом та стає попередньою умовою для подання позову до суду.

Сама система медіації у цивільних та господарських справах базується на принципі обов’язкової медіації. Для деяких вищеописаних конфліктних питань Законодавча постанова № 28/2010 передбачає обов’язок (превентивної) участі в медіації. Зобов'язання триває 90 днів; після цього сторони можуть звернутися до суду (проте, процедура може бути продовжена за згодою обох сторін).

Обов’язкова медіація призначається у спорах з наступних питань:
• співвласність землі;
• право власності;
• поділ активів;
• спадкове правонаступництво;
• сімейні договори;
• лізинг;
• кредити;
• комерційна оренда;
• медична та парамедична відповідальність;
• наклеп;
• страхування; та
• банківські та фінансові угоди.

Законодавча постанова передбачає, що невиправдана неявка сторони на медіацію може братись до уваги суддею в подальшому судовому розгляді та нести за собою негативні висновки, на основі Ст. 116(2) Цивільного процесуального кодексу.

Також, у вищезазначеній ситуації та сторона, яка не взяла участі в медіації, зобов’язана заплатити певну суму (що дорівнює сумі, яку сторона повинна сплатити державі, коли вона бере участь у судовому розгляді) державі в якості санкції.

Законодавство Італії передбачає, що суд, навіть апеляційний, після розгляду характеру справи та поведінки сторін може зобов’язати сторони спробувати медіацію. У цих випадках медіація є «умовою прийнятності» провадження, включно з апеляційним провадженням, але судді не можуть вказувати медіатора чи провайдера послуг медіації (відповідно до Законодавчої постанови № 28 від 4 березня 2010 р.).

Що стосується судової медіації, загалом італійське законодавство не передбачає реальної інтеграції медіації в судовий процес.

Всі медіації у цивільних та господарських справах мають завершуватись письмовім звітом, а у випадках досягнення згоди сторонами до звіту має бути доданий текст медіаційної угоди. Перший документ складається медіатором, а текст другого може бути напрацьований сторонами та їхніми юристами.

Медіаційна угода має містити: імена, довідки, та ідентифікацію (через ідентифікаційний номер документу) сторін; положення про врегулювання та переговори, за допомогою яких сторони роблять одна одній поступки з метою вирішення спору; будь-які положення щодо санкцій у випадку порушення умов угоди; будь-які положення про звернення до медіації у разі виникнення нових проблем, що випливають із медіаційної угоди; місце та дата підписання угоди; підписи сторін угоди та підписи адвокатів сторін угоди задля підтвердження відсутності в угоді положень, які суперечать громадському порядку та обов’язкових норм. Після цього угода автоматично підлягає виконанню для примусового відчуження, виконавчого провадження за доставку та звільнення, виконанню зобов’язань, що можна і не можна робити, і визнання судової іпотеки.

В усіх інших випадках неавтоматичного виконання угода, що додається до протоколу, за вимогою однієї зі сторін, затверджується постановою голови суду, за умови перевірки та підтвердження того, що вона укладена у відповідності до обов’язкових норм та громадського порядку.

У транскордонних спорах протокол процедури медіації має бути затверджений головним суддею того регіону, в якому він повинен виконуватись.

Окрім медіації деякі провайдери АВС (н-д, CONCILIA) використовують також інші методи АВС, як ад’юдикація, експертні висновки та проведення «круглих столів» мирних діалогів. Ці методи АВС використовуються у певних випадках та, зазвичай, за запитом сторін.

Щодо використання в Італії методів онлайн вирішення спорів, то практика вирішення спорів через Інтернет та за допомогою комп’ютерів в італійській системі АВС є поширеною вже багато років.

Рівень використання методів онлайн вирішення спорів (ODR), особливо під час пандемії, значно зріс серед більшості провайдерів АВС, де особливу роль відіграє доступ до великого сектору електронних програм АВС, що роблять можливим вирішення спорів у віртуальному просторі (Zoom, Webex, тощо).

На сьогодні деякі провайдери АВС-ODR в рамках споживчих спорів почали проводити онлайн медіації з використанням платформи е-медіації Європейської Комісії.

Деякі провайдери АВС (н-д, CONCILIA) спеціалізуються у розробці систем менеджменту для компаній. Проте, під час медіації в цивільних та господарських справах учасники процесу мають завжди дотримуватись положення Законодавчої постанови № 28/2010.

Ці системи особливо використовуються для автоматизації процесів, що є основою будь-якої медіації, як запити на медіацію, подання документів, відповіді на індивідуальні запити до провайдерів АВС, тощо.

ВИМОГИ ДО МЕДІАТОРА

Для того, щоб працювати в Італії, професійний медіатор з цивільних та господарських справ має закінчити акредитовані навчальні курси та бути акредитованим у групі медіаторів (до 5 осіб) акредитованих провайдерів АВС. Інакше такий медіатор не зможе проводити професійну діяльність в Італії.

Щодо навчань з медіації, відповідно до законодавства, медіатори з цивільних та господарських справ повинні пройти спеціальну підготовку (щонайменше 50 годин) в акредитованих навчальних центрах АВС.

Законодавством визначено базову програму такого навчання:
-національне, міжнародне законодавство та законодавство ЄС з питань медіації та примирення;
-методологія посередництва та процедури укладання договорів у переговорах та медіації;
-управління конфліктами та техніки комунікативної взаємодії, включно з медіацією, запропонованою судом; та
-ефективність та дія положень про медіацію, форма, зміст та наслідки запиту на медіацію та угоди про примирення, обов’язки та відповідальність медіатора.

Навчання розділене на теоретичну та практичну частини. Участь в ньому можуть брати одночасно максимум 30 осіб. Воно також включає в себе симуляційні сесії за участі студентів та підсумковий іспит тривалістю не менше чотирьох годин.

Те саме законодавство передбачає, що медіатори з цивільних та господарських питань мають проходити курси підвищення кваліфікації (щонайменше 18 годин кожні 2 роки) та встановити свою участь протягом кожного дворічного періоду, та, з метою розвитку професійної освіти, брати участь принаймні у 20 медіаціях, керованих організаціями медіаторів, акредитованими Міністерством Юстиції.

Окрім навчання медіатори повинні мати принаймні ступінь бакалавру, чи, як альтернатива, мають бути зареєстровані в професійній асоціації чи раді.
До того ж, акредитований медіатор має відповідати наступним критеріям:
-він чи вона не повинні мати судимості;
-він чи вона не повинні бути дискваліфіковані з державної посади на тимчасовій чи постійній основі;
-він чи вона не повинні бути об'єктом превентивних заходів або заходів безпеки; та
-він чи вона не повинні бути об’єктом дисциплінарних санкцій за виключенням дисциплінарних попереджень.

Більше того, медіатори не можуть брати на себе права та обов’язки, прямо чи опосередковано, у медіації, яку вони здійснюють. Крім того, медіатори не можуть отримувати грошову винагороду безпосередньо від сторін медіації. Оплату необхідно здійснити безпосередньо провайдеру послуг медіації.

Перед кожною медіацією призначений медіатор має підписати декларацію про неупередженість; повідомити провайдера медіації та сторони медіації про причини можливого порушення принципу неупередженості; та відповідати на кожен організаційний запит від органу медіації.

Медіація у цивільних та господарських справах має здійснюватися професійними та незалежними провайдерами послуг медіації та професійними медіаторами, які акредитовані Міністерством Юстиції Італії та чиї данні внесені у два різних реєстри, що ведуться та контролюються тим самим Міністерством.

Ці два реєстри є загальнодоступними та постійно оновлюються, щоб надавати користувачам інформацію щодо всіх провайдерів медіації та медіаторів, які працюють згідно законодавства по всій території Італії.

Офіційна реєстрація в Міністерстві Юстиції обов’язкова для тих (провайдерів АВС та медіаторів), хто хоче надавати послуги медіації відповідно до нового закону. Тим самим це означає, що наразі лише ті органи АВС, які внесені до реєстру Міністерства, можуть діяти як акредитовані провайдери АВС (разом з їхніми акредитованими медіаторами) у цивільних та господарських спорах та інших спорах, на які поширюється чинне законодавство.

Така сама акредитація обов’язкова для медіаторів. Для них є можливість отримати акредитацію 1) медіатора з загальних питань, 2) медіатора з питань споживачів, чи 3) міжнародного медіатора.

ОРГАНІЗАЦІЇ МЕДІАТОРІВ

CONCILIA, заснована у 1999. Конфліктний менеджмент та АВС

Заснована у 1999, CONCILIA є історичним та провідним провайдером АВС, з відповідною акредитацією Міністерства Юстиції Італії щодо здійснення медіації у цивільних та господарських справах.

Розташована в Римі та об’єднує більше ніж 60  дочірніх офісів по всій території Італії та закордоном, й більше ніж 80 медіаторів, арбітрів, та тренерів. Партнери CONCILIA є багаторічними експертами-практиками у сфері АВС та управлінні спорами.  За останні 23 роки, CONCILIA, працюючи з топовими професіоналами, зробила великий внесок у створення історії системи АВС в Італії. CONCILIA також пропонує висококласні навчальні курси з технік АВС, медіації, переговорів, арбітражу, НЛП, стратегічного менеджменту HR, ефективної комунікації, тощо. 

Компанія також пропонує консультації та послуги менеджменту в Італії та закордоном, регулярно бере учать в конкурсах, що фінансуються ЄС.   

Деякі з партнерів CONCILIA є шанованими та визнаними професіоналами в усьому світі. Вони відіграють роль глобального значення в медіації та ринку АВС, як, наприклад, виступають арбітрами та медіаторами в Спортивному арбітражному суді, Арбітражному суді з питань мистецтва,  Міжнародному центрі вирішення спорів Американської арбітражної асоціації, тощо. 

Професіонали CONCILIA розробили понад 100 інструкцій з медіації, арбітражу, переговорів, ефективної комунікації, розширення можливостей особистого розвитку, нейролінгвістичного програмування, міжнародного права, приватного міжнародного права, тощо. Більшість з цих напрацювань перекладені англійською, французькою, румунською, іспанською, німецькою мовами. 

CONCILIA постійно організовує конференції, семінари, воркшопи, з’їзди, присвячені питанням АВС, та протягом багатьох років співпрацює з багатьма мережами АВС по всьому світу, такими як   Медіатори Без Кордонів International, Мережа центрів медіації Асоціації з міжнародного арбітражу, Міжнародна спільнота медіаторів з питань практики (IMCP), Світ медіації, Міжнародний інститут медіації (IMI), Ініціатива молодих медіаторів (YMI), Глобальна конференція ім. Паунда, тощо.

http://www.conflictresolution.it/ (Сайт англійською мовою) 

https://concilia.it/ (Сайт італійською мовою)

concilia@concilia.it

CONCILIA Via Spinoza, 49 00137 Рим, Італія.   Тел.: +39 0642016845 Факс: +39 0693387583

 

Детальніше

ПІДТРИМКА УКРАЇНСЬКИХ МЕДІАТОРІВ

Щоб допомогти нашим українським колегам-медіаторам, ми можемо запровадити певний вид підтримки, як, наприклад, безкоштовна учать або участь зі знижкою у заходах з АВС, таких як вебінари, семінари, форуми, конференції, чи інші узгоджені заходи та/або тренінги. http://www.conflictresolution.it (Сайт англійською мовою) https://concilia.it (Сайт італійською мовою) CONCILIA Via Spinoza, 49 00137 Рим, Італія. Ел. пошта: concilia@concilia.it Тел..: +39 0642016845 Факс: +39 0693387583
Детальніше