Медіація в Грузії

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ

1 січня 2020 року набув чинності Закон Грузії про медіацію. Це є безпрецедентною реформою Грузії за останні роки.
З метою сприяння та створення відповідних умов для здійснення альтернативного вирішення спорів, Закон Грузії про медіацію визначає принцип медіації, правила створення та функціонування професійної асоціації медіаторів, повноваження медіатора, та інші питання, пов’язані з медіацією.
Закон Грузії про медіацію поширюється на медіацію, яка здійснюється на основі медіаційної угоди, та на судову медіацію, яка здійснюється відповідно до Розділу XXI1 Цивільного процесуального кодексу Грузії, враховуючи особливості цього кодексу.
Закон Грузії про медіацію не поширюється на нотаріальну медіацію, передбачену Законом Грузії про нотаріат, медіацію та нотаріальну медіацію, передбаченими Законом Грузії про покращення кадастрових даних та порядок систематичної та епізодичної реєстрації права на земельні ділянки в рамках державного проекту, медіацію, передбачену Кодексом ювенальної юстиції Грузії, та медіацію, передбачену Органічним Законом Грузії та Трудовим кодексом Грузії з метою перегляду та вирішення колективних спорів.

Закон Грузії про медіацію виділяє дві форми медіації:
а) судова медіація – медіація, яка ініційована після подання позову до суду відповідно до процедури, встановленої Цивільно процесуальним кодексом Грузії, якщо суд передає справу медіатору;
b) приватна медіація – медіація, яка ініційована сторонами конфлікту на основі медіаційної угоди, де спір не передається медіатору через суд.
Передумовою ініціювання медіації є медіаційна угода та/чи передача медіатору справи через суд чи інший уповноважений орган відповідно до визначених законом умов, чи у відповідь на запит сторін.
Медіація має бути ініційована на основі звернення сторін конфлікту, або однією зі сторін, до медіатора та/чи, у випадках, передбачених законом, в результаті передачі справи медіатором через суд чи інший уповноважений орган у відповідь на запит сторін.
В разі наявності медіаційної угоди, в якому сторони конфлікту домовились не звертатись до суду чи арбітраж до закінчення певного строку чи настання певних умов, суд чи арбітраж не розглядає спір до виконання таких умов медіаційної угоди, якщо позивач не підтвердить, що він зазнає непоправної шкоди внаслідок відсутності судового чи арбітражного розгляду.

Судова медіація може застосовуватись до:
а) сімейних спорів, крім спорів пов’язаних з усиновленням, анулюванням усиновлення, скасуванням усиновлення, обмеженням батьківських прав, позбавленням батьківських прав, а також насилля над жінками та/або домашнім насиллям;
b) спорів, пов’язаних зі спадком;
c) сусідських спорів;
c1) спорів, пов’язаних із трудовим правом, крім колективних спорів відповідно до Органічного Закону Грузії Трудового кодексу Грузії;
c2) спорів, пов’язаних із здійсненням права спільної власності;
c3) майнових спорів, якщо вартість предмету спору не перевищує 20 000 грузинських ларі;
c4) спорів, що випливають із кредитних договорів (включно з кредитами, укладеними в електронній формі), укладених банківськими інституціями, мікрофінансовими організаціями та небанківськими депозитними інституціями в Грузії, якщо вартість предмету спору не перевищує 10 000 грузинських ларі;
c5) немайнових спорів;
d) будь яких інших спорів – за згодою сторін.

Угода, укладена в результаті проведення медіації, за згодою сторін може бути виконана судом. Одна зі сторін, або ж обидві, можуть звернутися до суду із запитом щодо забезпечення виконання угоди, укладеної в результаті медіації.

ВИМОГИ ДО МЕДІАТОРА

27 червня 2020 року Асоціація медіаторів Грузії LEPL затвердила Професійний стандарт для медіаторів, що визначає кваліфікаційні вимоги для медіаторів відповідно до закону. Асоціація медіаторів Грузії є єдиною асоціацією, вповноваженою видавати акредитацію для організаторів, які хочуть проводити тренінги у сфері медіації.
Відповідно до Програми сертифікації медіаторів, затвердженої Асоціацією медіаторів Грузії, для того, щоб набути статусу медіатора, потрібно успішно пройти наступні 3 стадії: 1. Участь у, принаймні, 60-годинному тренінгу, представленому сертифікованим організатором (який має акредитацію, видану Асоціацією медіаторів Грузії). 2. Оцінка професійних навичок та компетенцій медіаторів на сесіях з симуляціями за ініціативою Асоціації та під наглядом її експертів. 3. Розвиток професійних навичок та умінь для ведення реальної медіації.

Асоціація медіаторів Грузії є членською юридичною особою публічного права, заснованою 14 грудня 2019 року на підставі Закону Грузії про медіацію. Члени Асоціації медіаторів є медіаторами, зареєстровані в Єдиному реєстрі медіаторів. При розгляді спору в рамках судової медіації, сторонам пропонується підготовлений на підставі Єдиного реєстру медіаторів судом список медіаторів, звідки сторони мають обрати медіатора відповідно до сфери його спеціалізації. У разі приватної медіації сторони обирають медіатора з Єдиного реєстру медіаторів, який зобов’язаний здійснювати медіацію відповідно до принципів та правил, визначених Законом Грузії про медіацію.

ОРГАНІЗАЦІЇ МЕДІАТОРІВ

Асоціація медіаторів Грузії

Основними завданнями Асоціації є регулювання діяльності медіаторів та забезпечення загальнодоступності медіації, розвиток професії медіатора та визначення питань, пов’язаних із кваліфікацією медіаторів, визначення загального стандарту професійної етики для медіаторів та забезпечення його виконання через процедуру дисциплінарного стягнення, забезпечення ефективного процесу приватної та судової медіації, доведення медіації до рівня часто використовуваного інструменту альтернативного вирішення спорів, підвищення обізнаності про медіацію та підвищення рівня довіри до медіації, захист прав медіаторів, запровадження та розвиток найкращих практик медіації в Грузії тощо.
Детальніше

ПІДТРИМКА УКРАЇНСЬКИХ МЕДІАТОРІВ

Асоціація медіаторів Грузії

Асоціація медіаторів Грузії готова надавати приміщення для проведення медіації українськими медіаторами в Тбілісі. Також, наскільки це можливо, Асоціація забезпечує залучення українських медіаторів до різноманітних вебінарів, семінарів, форумів, конференцій, надає безкоштовну або субсидовану участь у навчанні чи підвищенні кваліфікації. 
Детальніше